БългарскиEnglish
 

Начало

СЪОБЩЕНИЯ

ПРИЕМА НА КОЛЕЖАНИ ЗА УЧЕБНАТА
2015/2016 год.
СТАРТИРА


СТАЖ В ИТАЛИЯ

На 12.06.1997 г. Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частно професионално бизнесучилище (ЧПБУ) “Васил Левски”, с основател и директор г-жа Юлия Тончева, да открие учебната 1997/98 г. със специалности: Организация и управление в туризма, Стопански мениджмънт, Бизнес-администрация и Счетоводна отчетност.


Интересът на младите хора в Бургаски регион за придобиване на професионална квалификация нарастваше през годините.За да отговори на търсенето, директорът и екипът на училището разработиха специализирани учебни планове и учебни програми, които бяха одобрени от МОН и на 23.07.2004 г. получиха разрешение за Частен професионален колеж (ЧПК) “Васил Левски” да открие специалности: Организация и управление на хотел и Икономика и мениджмънт. На територията на региона, колеж “Васил Левски” откри и нова специалност Предприемачество и мениджмънт, лицензирана на 21.07 2010г. от МОН.


Очертаха се добри перспективи за колежаните благодарение на постоянната и прагматична координация с работодатели в различните браншове. Колежът участва в авторитетни европейски програми. Амбициите станаха по-високи предвид процесите в настоящия момент: приобщаване на българската система за професионално образование към стандартите на ЕС, покриване на критериите за международно признаване на професионалната квалификация и по-пълното съответствие на професионалната подготовка на пазара на труда.


След успешно полагане на държавните изпити се дава възможност на младите и амбициозни хора да продължат обучението си в Нов Български Университет (София и Варна), Варненски Свободен Университет, Бургаски Свободен Университет, Русенски университет „Ангел Кънчев” и МTM College ( Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг ) - София и Пиморско, където колежаните от ЧПК „В. Левски” продължат за бакалавърска степен по всички специалности признавайки им положените изпити в колежа.ОБУЧЕНИЕТО Е:

  • 2 ГОДИНИ

  • и

  • 1-на ГОДИНА-УСКОРЕНО